Jongerenperspectief op VN klimaattop – wat gebeurde er nou echt (niet) & hoe nu verder?

Zondagavond, in de trein terug uit Warschau, Polen. Dit was een strategische keuze: de VN-klimaatonderhandelingen zouden zoals altijd op vrijdagavond eindigen, maar iedereen weet dat dat het weekend erna betekent in de taal van klimaatonderhandelaars. En zo was het ook; op zaterdagavond 9 uur was de “Warsaw Outcome” rond.

Wat is er gebeurd? Te weinig. Niet niks. Op de kernonderwerpen ADP (waar in 2015 een nieuw klimaatverdrag – opvolger van Kyoto Protocol – uit moet komen), loss & damage (hoe maken we landen weerbaar voor de gevolgen van klimaatverandering vandaag; hoe kunnen zij wel of niet gecompenseerd worden voor schade en verlies hierdoor?) en finance (duidelijk: geld voor aanpak klimaatverandering), is consensus gevonden. Vrijdagnacht en zaterdagmiddag stond men vaak nog lijnrecht tegenover elkaar en kwamen dan samen in zogenaamde “huddles” (agglomeraties van onderhandelaars en/of ministers met in het midden de hoofdspelers – over het algemeen de VS, BASIC-landen, soms EU, en vrijwel altijd Venezuela) – waar ik zo nu en dan ook even mijn oor in stak – om een middenweg te vinden (dat is: andere woorden voor in de tekst).

Schermafbeelding 2013-11-25 om 17.09.18

Waar de twee weken in het kolenverslaafde gastland Polen doordrenkt waren van fossiele invloed op het proces (zo waren hoofdsponsors fossiele bedrijven, er werd tegelijkertijd – zeker niet onbedoeld – de belangrijkste internationale conferentie van de kolenindustrie gehost in Warschau) en achteruitgang (Australië & Japan die in plaats van hun klimaatdoelen omhoog, deze fors omlaag gooiden), waren de laatste 40 uur van achtereenvolgende onderhandelingen constructiever dan verwacht. Het scheelde niet veel of we waren met geheel lege handen naar huis vertrokken, de drie bovengenoemende onderhandelingstracks stonden namelijk redelijk op klappen. Reuters heeft een mooi overzicht van wat er uiteindelijk concreet uit de top is gekomen. In short:

  • Een basis waarvandaan we het nieuwe klimaatverdrag gaan ontwikkelen, helaas een nog niet heel stevig fundament om echt alle partijen te binden (een van de voornaamste bedoelingen van het nieuwe verdrag);
  • Geen concrete toezeggingen voor financiering van ontwikkelde naar ontwikkelingslanden in de komende jaren tot 2020, wel zullen ontwikkelde landen in komende jaren hun financiële hulp aan ontwikkelingslanden moeten gaan verhogen (we kunnen voorlopig #WTF blijven zeggen: “Where’s the Finance?!”);
  • Een te ontwikkelen mechanisme dat moet gaan dienen voor het beter weerbaar maken van o.a. kwetsbare landen tegen de gevolgen van klimaatverandering (o.a. door kennisuitwisseling, technologie, adaptatie);
  • En een fatsoenlijk bedrag ($ 280 miljoen) voor tegengaan van ontbossing, dit laatste als een van de enige echte – kleine – successen.

Oplossing voor klimaatverandering? Nee, niet hier. De VN “dat zijn wij” (in essentie), en het belangrijkste is dat in alle landen mensen aan de slag gaan en klimaatverandering in praktijk wordt tegengegaan. Dat kan (en zal moeten) enerzijds door de mensen zelf, in ons eigen huis, bij het maken van aankoopbeslissingen, door actief met duurzaamheid bezig te gaan in je werk, enzovoorts, en vooral ook door mensen in de mediawereld die burgers zou moeten blijven informeren over en activeren voor klimaatverandering. Anderzijds kan dat (en zal dat zeker moeten) door onze regering de goede kant op te sturen. Druk te zetten op Rutte en zijn ministers en staatssecretarissen om klimaatverandering en duurzaamheid bijzonder serieus te nemen, als integraal onderdeel van (economisch) beleid, zodat Nederland op het internationale toneel met een ambitieus mandaat kan meedoen. Dat is nodig bij VN-toppen, maar voornamelijk ook bij alle voorafgaande EU-meetings, want internationaal neemt Nederland alleen als EU zijnde het woord (over het algemeen dus niet). Een belangrijk moment om in de gaten te houden (en vooral: OM DRUK TE ZETTEN OP ONZE REGERING) is begin 2014; voor maart zal de EU haar klimaatambities voor 2030 vastleggen. Dat zal meegaan naar de Leaders Summit over klimaatverandering van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon in september 2014, en naar de volgende klimaattoppen in Lima (Peru) en Parijs (Frankrijk), op naar een nieuw, hopelijk ambitieus genoeg verdrag om jouw en mijn toekomstige (klein)kinderen een veilig leven te kunnen garanderen. Maar dat is zeker ook afhankelijk van mij en jou, NU.

En nu?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: