Category Archives: Climate Change

De belangrijkste lessen van VN klimaatonderhandelingen

Ik ben geen overheidsvertegenwoordiger, werk niet bij de VN en ben geen NGO of bedrijf. Ik ben een jongere. Momenteel  ‘jongerenvertegenwoordiger’ naar de VN. Ik maak VN-processen die beslissen over mijn toekomst en die van mijn leeftijdsgenoten en toekomstige kinderen van dichtbij mee. Hierbij de belangrijkste lessen die ik daaruit heb geleerd.

“Ikke, ikke, ikke” – Opzij met individuele belangen

Men zou eigenlijk niet eens moeten ‘onderhandelen’ over klimaat, maar men zou samenwerken als uitgangspunt moeten laten gelden, wil je klimaatverandering aanpakken. Iedereen komt momenteel met z’n eigen belangen naar een conferentie en maakt het daardoor verdomd moeilijk om tot een gemeenschappelijke overeenkomst te komen. Het is gevaarlijk als men te veel vast blijft houden aan eigen punten (ofwel: hard onderhandelen) en daardoor vergeet dat we samen eigenlijk iets proberen te bereiken hier. Dat is een van de grote issues die vooruitgang tegenhouden in mijn ogen. Waar het gaat om de lange termijn, moeten we toch echt de durf hebben en tonen om onze persoonlijke belangen opzij te leggen en te kijken naar het grotere plaatje. “We’re all in this together. We’re all on the same planet.” Het zal bovendien voor niemand makkelijk zijn om met klimaatverandering te dealen en om CO2-uitstoot te verlagen, maar als we uiteindelijk niets doen omdat iedereen alleen maar wilt wat voor hem/haar het belangrijkst is en persoonlijk beste uitkomt, komen we nooit echt ergens. Klimaat zal niet moeten worden onderhandeld, maar moeten worden behandeld in een sfeer van samenspel, alle landen samen, in het belang van het leven van de mens op aarde.

Alles draait om geld – maar niet op de juiste wijze

Men heeft ondertussen (hopelijk) wel begrepen dat klimaat niet zomaar over natuur en milieu gaat, maar het gaat grotendeels om de economie. De schade en gevolgen door klimaatverandering kosten steeds meer geld, zowel de directe impact (op leefmilieus, oogsten) en aanpassingen aan verandering, als het verminderen van de menselijke invloed  op het klimaat (minder broeikasgassen uitstoten). Alles kost geld en raakt de huidige economie steeds meer, zoals nu ook WorldBankIMF en World Economic Forum regelmatig roepen. Maar niemand wil er op dit moment geld aan besteden; de meeste effecten van de investering zijn namelijk pas op langere termijn zichbaar en daar houdt men niet van. De klimaatonderhandelingen blijven telkens maar vastlopen op de vraag wie, wanneer, hoeveel geld moet betalen om de negatieve effecten tegen te gaan. Why!?

Ons huidig economisch systeem is zodanig ingericht dat economische groei/ontwikkeling voor meer CO2-uitstoot en daarmee klimaatverandering zorgt, doordat wij onze economie nog steeds laten draaien op vieze fossiele grondstoffen als olie, gas en kolen. Van deze brandstoffen en van het huidige model zullen we af moeten. Dat kan zeker, een aantal bedrijven nemen daar al de leiding in, bijvoorbeeld aan de hand van nieuwe economische modellen, zoals de groene economie (op basis van renewable energy sources), of de circulaire economie (waar grondstoffen in kringlopen gaan en waarde behouden). Maar de economie hervormen doe je niet zomaar. Zo zit ons systeem momenteel vol met tegenwerkende incentives die korte termijn economische winst boven het langere termijn behoud van het milieu verkiezen. Niet alleen is dat eigenlijk de essentie van onze huidige economische groei, ook versterken we dit zelf door bijvoorbeeld (grotendeels voor algemeen publiek onzichtbare) subsidies op extractie en gebruik van fossiele brandstoffen (minstens 6x hoger dan op hernieuwbare brandstoffen). Dat werkt natuurlijk de business case voor duurzame energie en economie tegen.

Ook zijn onze economische berekeningen erop gebaseerd dat alles nu belangrijker is dan straks, wat het behoorlijk moeilijk maakt om de toekomst op een eerlijke manier veilig te stellen. Zo werkt men in de economie met een zgn. discount rate, een percentage dat er in economische berekeningen voor zorgt dat de waarde van dingen in de toekomst steeds minder wordt. Hoezo!? Daarom pleiten wij als jongeren bijvoorbeeld voor een discount rate van rond de nul, vanuit het principe van rechtvaardigheid tussen generaties (intergenerational equity). Wat zou er gebeuren als de toekomst opeens economisch net zo belangrijk zou worden beschouwd als het heden: het zou veel makkelijker zijn om in de toekomst te investeren en nu geld uit te geven om klimaatverandering en toekomstige negatieve effecten tegen te gaan. Wellicht ken je de Stern Review on Economics of Climate Change, waar ook een lagere discount rate wordt gehanteerd, want volgens deze econoom zullen de kosten van klimaatverandering aanpakken in de toekomst alleen maar hoger worden. Ook een veelgehoorde uitspraak van vooral bedrijfsleven is: “The cost of inaction is much higher than the costs of action now.”

Schermafbeelding 2013-11-25 om 23.38.11

Uiteindelijk gaat dit punt in principe volledig om prioriteit en politieke wil. Het is onzin dat het geld er niet is. Het geld is er zeker. We besteden als wereld jaarlijks bijvoorbeeld wel miljarden aan oorlogen en het redden van banken. Politici moeten dit echt, echt een stuk serieuzer nemen, ook al overschrijdt het de 4 jaar van hun termijn en zullen de directe effecten pas later zichtbaar zijn. Klimaatverandering zou prioriteit moeten zijn voor iedereen, juist ook omdat het zo nauw verweven is met de economie van de toekomst. Weg met de kortzichtigheid: politieke wil, moed en prioritisering is noodzakelijk. “If the climate was a bank, it already would have been saved…” Think about that. 

De nieuwe generatie moet de huidige generatie in geen geval kopiëren

We hebben een probleem. Voor het 2e jaar draai ik nu mee met klimaatonderhandelingen en werk daar samen met de internationale jongeren. Niet alleen hier in Warschau, maar vooral ook vorig jaar in Doha, Qatar, ben ik mij rot geschrokken van de manier waarop jongeren soms net zo goed lijnrecht tegen over elkaar gaan staan. Niet om de inhoud, want we willen allemaal onze toekomst veiligstellen en klimaatverandering aanpakken, maar om de manier waarop we dingen doen. Daarom was men vaak vooral met elkaar bezig in plaats van met het grotere proces van de klimaattop waar we onderdeel van zijn. Eindeloze, strijdlustige en destructieve debatten en uithalen in onze ochtendmeetings danwel via de email of achter ruggen om. Het vreet ieders energie op en we zijn mega-onproductief. Onze invloed op het proces stelt ook hierdoor amper wat voor; we zijn niet verenigd en houden elkaar zelfs af van echte dingen doen.

Zo blokkeerden bijvoorbeeld een aantal wat extremer denkende jongeren onze mogelijke bijdrage aan een conferentie waarbij een  fossiele partij betrokken was; we hadden podium gekregen (net zo goed om kritisch te zijn) maar we zouden hier als jongeren niet heen moeten “want zij zijn slecht”. Ik denk WTF, dat denkt ook de meerderheid, dus de discussie duurt uren, maar als men toch besluit te blokkeren gebeurt het gewoon niet. De eeuwige vloek van consensus. Het kostte ons uren, enorm veel energie, en levert ons NIKS op: het event gaat door zonder ons, niemand merkt iets, we missen een kans om onze kritische stem te laten horen (maar zeiken wel over het feit dat we nergens worden gehoord), enzovoorts. Sorry, maar je snapt aan welke kant ik sta en dat dit soort enigszins onnozele gevechten behoorlijk frustrerend kunnen zijn. Vooral is de sfeer ook niet te harden omdat er meningsverschillen zijn over die “hoe”-vraag. Steeds minder mensen komen nog opdagen en er is een voelbare spanning tussen verschillende partijen. Daarbij een enorme dominantie van jongeren uit Noord-Amerika, Europa (ja, inclusief wijzelf) en andere ontwikkelde landen.

Al met al: het lijkt de echte (onderhandelings)wereld wel. En daar maak ik me misschien wel het meeste zorgen om. Als wij als jongeren al niet goed samen kunnen werken, hoe moet dat dan in de toekomst? We moeten ons als een gek gaan beseffen dat dit niet kan, maar dat “we’re on the same team”! Je schakelt toch niet je eigen teamleden uit!? Dan verlies je zeker… We hebben al een veel te grote wereld vol macht, geld & fossiele belangen die de touwtjes in handen houden tegenover ons staan, waar wij tegenop moeten boksen. Zorg er daarom voor dat je vertrouwen opbouwt (en als je dat niet hebt, actief op zoek gaat naar manieren om vertrouwen te winnen, dat kan zelfs een biertje onder vier ogen zijn), maar vooral ook begrip en respect ontwikkeld voor de andere partij(en). Daarbij gaat het in mijn ogen vooral ook om acceptatie; zie in dat je allen hetzelfde doel voor ogen hebt, maar dat men wellicht andere ideeën kan hebben over hoe daar te komen. Zolang dat het geval is, is het een zaak van accepteren dat jij niet altijd gelijk hebt en jouw ideeën niet altijd het beste of vooral het enige goede zijn, maar laat daarentegen iedereen doen waar hij/zij goed in is en draag daarmee gezamelijk bij aan een veel groter geheel!

NGO’s: word niet alleen boos maar blijf juist druk zetten (binnen en buiten) op onderhandelingen én eis een grotere rol in het proces

In Warschau zijn op de een na laatste dag 800 NGO-vertegenwoordigers vertrokken omdat ze boos waren om de enorme invloed van fossiele industrie, en de verschrikkelijk lage ambitie van de landen op deze klimaattop. Echt volkomen terecht. Maar waar ik van versteld stond was de opmerking van een van deze NGO’s: “ondanks het feit dat we zijn weggelopen van de onderhandelingen, hebben we nu een geweldige onderhandelingspositie.” Ik viel echt van mijn stoel. Je bent er niet, dus HOE DAN? Volgend jaar terugkomen is te laat! Toen wij uiteindelijk in het heetst van de onderhandelingen met maar een handjevol (jongeren-)NGO’s over waren gebleven en het bericht kreeg dat de anderen lekker aan het zuipen en feesten waren, werd ik dan ook behoorlijk pissig. Lekker solidair, jongens. Die uitkomst wordt er echt niet beter van als je als terecht kritische NGO’s wegblijft en landenvertegenwoordigers, bedrijven en een handjevol jongeren het laatste werk laat doen. Kom op zeg. Waarom ben je naar Warschau gekomen (gevlogen)!?

Laat jezelf horen. Bedenk slimme manieren om de stem van de mensen naar de VN te brengen. Dat is je kracht maar ook een noodzakelijke verantwoordelijkheid voor iedereen die het voorrecht heeft om naar zo’n top te kunnen, zeker nu het dit jaar ook nog eens zo was dat veel (Afrikaanse) jongeren een visa was ontzegd. Een goed voorbeeld was echter nog een laatste actie van een aantal NGO’s op vrijdagavond, waar zij op de tribunes van het voetbalstadium – in het midden van het Nationale Stadium van Polen waren plenaire onderhandelzalen opgebouwd – met zo’n 100 overgebleven man teksten als “we need, we need, action!” gingen roepen. Ik zat in de onderhandelingszaal en het was ge-ni-aal. Je voelde de mensen buiten en men besefte zich dat de wereld meekeek. Niet langer werd alles voor het gemak en om confrontatie tegen te gaan buiten het proces gehouden. Het was behoorlijk angstaanjagend en zette echt een goede, urgente toon. Stel je voor dat dat geen 100, maar 1000 man was geweest… 

Schermafbeelding 2013-11-25 om 23.50.45

EIS vooral ook dat je wordt gehoord. Dat NGO’s amper momenten krijgen om mee te praten in de onderhandelingen en wat urgentie en verfrissing te brengen is zonde, voor beide kanten en dus voor het algehele proces. Dat wij als jongeren (en NGOs) pas een eindstatement mogen maken aan het eind van de onderhandelingen, als alles al is besloten en als bijna iedereen al naar huis is vertrokken, is niet alleen ronduit schandalig maar wederom ook een gemiste kans. Als het jongerenstatement niet op zaterdagavond 9 uur was geweest maar vrijdagochtend 10 uur, had dat wellicht een wat andere toon gezet voor de eindsprint. NGO’s: sta op voor jezelf. Nee, dat is niet makkelijk in dit proces, maar je voornamelijk focussen op acties met boze statements en daarna een grote walkout gaat je zeker veel mediacoverage opleveren, maar vrijwel NUL invloed op de uitkomst van de onderhandelingen, sorry to say. Mijn mening, op basis wat ik binnen heb zien gebeuren. Ik was echter niet de enige.

1392647_671580536209042_450599260_n

De VN staat veel te ver af van de burger – en dat is zeer zorgelijk

Wat ik de afgelopen tijd in mijn werk rondom de VN heb gemerkt is hoever de processen afstaan van de levens van mensen (terwijl het daar in essentie wel over gaat) en hoe dit in mijn ogen een van de grootste uitdagingen voor de VN gaat worden. Ik spreek jaarlijks met duizenden jongeren – voornamelijk voor verschillende schoolklassen – over klimaat, duurzaamheid en de VN. Eerder gehoorde uitspraken zijn “Maar de VN doet toch niets?” of “De VN is heel slecht en corrupt en betekent niks voor gewone mensen” of ”De VN praat alleen maar en ze lossen nooit iets op” en “VN… Ik ken wel de Verenigde Staten?”. Het beeld wat heerst van de VN en de processen – zeker klimaattoppen – is over het algemeen erg sceptisch, wat zonde en veel te makkelijk is. Kritiek is zeer goed en hard nodig, maar de VN gewoon maar opgeven lijkt me een heel ander verhaal. Ik heb er eerder met leeftijdsgenoten over gesproken en een mooie uitkomst vind ik de volgende. Als je een probleem hebt met de VN (en aan de kritiek en scepsis te horen zijn dat er veel), doe er dan zelf wat aan. Of je nou bij de VN gaat werken, je er op een of andere manier tegenaan gaat bemoeien, of ervoor zorgt dat hetgeen dat landen hebben ondertekent ook in praktijk wordt gebracht (bijv. door de overheid op verantwoordelijk te wijzen danwel zelf mee te helpen om zaken in praktijk te brengen), dan hebben we het ergens over. Het gevaar zit hem erin dat men de VN te irrelevant gaat vinden. Zo komt er sinds de klimaattop in Kopenhagen (ja, elk jaar na 2009 was er wederom een klimaattop) bijna geen journalist meer naartoe en staan de artikelen getiteld “Klimaattop mislukt” al klaar voor de zaterdag na de top (vaak wanneer we nog midden in uitgelopen onderhandelingen zitten), meestal ook nog eens een kopie van het artikel van vorig jaar.

Hoe erg ik mij ook stoor aan deze slome, logge processen, ik blijf de VN een enorm belangrijk instituut vinden. Stel je eens voor dat we geen overlegorgaan voor alle landen zouden hebben? Dat we niet meer zouden proberen wereldvrede te behouden? Er zijn genoeg issues waarop de wereld zonder direct dialoog, door miscommunicatie (geen goede communicatie) misschien wel zou kunnen ontploffen. Dat we grensoverschrijdende problemen los van elkaar, ongecoördineerd en alleen nationaal zouden pogen op te lossen? Klopt, er moet nationaal zeer veel gebeuren, maar dat staat niet los van wat wij als wereld, samen moeten doen en zien te bereiken. Ik ben na wat ik van binnen heb gezien zeker van mening dat de VN momenteel niet voldoende resultaat bereikt. Dat zit hem ook in de VN zelf. De huidige processen zijn ook niet meer van deze tijd, veel te bureaucratisch, langzaam en ineffectief. Het matcht niet langer met wat echt nodig is in de snel veranderende wereld; dit lijkt de VN op het moment niet te kunnen opbrengen. Het is dus de uitdaging om besluitvorming op het lastigste niveau (met bijna 200 landen, niet eens individuen, maar landen – just imagine) te verbeteren en versnellen, en daarnaast interactie en verbinding met de mensen “on the ground” te creëren en daar ook de waarde van inzien. Het een kan niet zonder het ander, wat bij de VN wordt besloten heeft invloed op jouw en mijn leven. Beter zijn we dus allemaal zowel op een of andere manier nauw betrokken bij de beslissingen, als actief bij de uitvoering daarvan, in onze eigen landen.  

Het ultieme probleem van de grijze pakken

Schermafbeelding 2013-11-26 om 00.05.41

Voor wie mij kent, ik draag altijd iets roods. Rood, de kleur van passie (voor duurzaamheid), actie (om klimaatverandering aan te pakken), en liefde (voor de toekomst). Maar vooral is dit strategisch: je valt op, mensen kunnen soms niet om je heen, en ze onthouden je. Voor mij is dit gunstig, maar eigenlijk is dit helemaal geen goed teken. Dergelijke onderhandelingen – en überhaupt de (beslissings)macht in deze wereld – worden nog steeds massaal gedomineerd door de grijze – blanke – mannen in donkergrijze pakken. Hierdoor worden processen veel te veel gedreven door mannelijke eigenschappen – sorry mannen: ego, eigenbelang, macht, bezit, strijd, vechtlust. Zaken die niet bepaald overeenkomen met wat eerder is aangehaald als nodig voor het bereiken van succesvolle afspraken voor klimaatverandering. Daarnaast zijn het ook de oudere mannen die daar al jaren zitten. Geen vernieuwing betekent ook weinig verandering in het onderhandelingsproces. Het proces dat al jaren behoorlijk moeizaam verloopt, dus niet handig. Wanneer bepaalde mannen eindelijk hun machtspositie hebben veroverd blijven ze daar het liefst zo lang mogelijk zitten, voor hun aanzien en eigenbelang. Niks voor de uitkomst van een proces waar ze in hun positie onderdeel van zijn, dat komt op de tweede plaats.  Het is tijd dat (hoog-)volwassen mannen in grijze pakken hun ego wat opzij schuiven en ruimte creëren voor jongere mensen met snelle, frisse, optimistische blik en vrouwen met de nodige kwaliteiten als zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, menselijkheid, compassie, empathie, gevoel, verbondenheid, etc. Daarbij: “One half of the world is women, the other half is young people – the ones who women have given birth to.” Maar het zijn de oude mannen die aan de macht zijn en beslissingen voor de toekomst maken – hoe kan dat ooit een eerlijke balans zijn die voor noodzakelijke uitkomsten zorgt!? Niet!

Al met al: power to the people, power to the women, power to the young. Samen maken we alle verschil. Het is tijd om te verbinden en te vernieuwen: in de economie, in de VN, en in ons eigen leven.

Advertisement

Jongerenperspectief op VN klimaattop – wat gebeurde er nou echt (niet) & hoe nu verder?

Zondagavond, in de trein terug uit Warschau, Polen. Dit was een strategische keuze: de VN-klimaatonderhandelingen zouden zoals altijd op vrijdagavond eindigen, maar iedereen weet dat dat het weekend erna betekent in de taal van klimaatonderhandelaars. En zo was het ook; op zaterdagavond 9 uur was de “Warsaw Outcome” rond.

Wat is er gebeurd? Te weinig. Niet niks. Op de kernonderwerpen ADP (waar in 2015 een nieuw klimaatverdrag – opvolger van Kyoto Protocol – uit moet komen), loss & damage (hoe maken we landen weerbaar voor de gevolgen van klimaatverandering vandaag; hoe kunnen zij wel of niet gecompenseerd worden voor schade en verlies hierdoor?) en finance (duidelijk: geld voor aanpak klimaatverandering), is consensus gevonden. Vrijdagnacht en zaterdagmiddag stond men vaak nog lijnrecht tegenover elkaar en kwamen dan samen in zogenaamde “huddles” (agglomeraties van onderhandelaars en/of ministers met in het midden de hoofdspelers – over het algemeen de VS, BASIC-landen, soms EU, en vrijwel altijd Venezuela) – waar ik zo nu en dan ook even mijn oor in stak – om een middenweg te vinden (dat is: andere woorden voor in de tekst).

Schermafbeelding 2013-11-25 om 17.09.18

Waar de twee weken in het kolenverslaafde gastland Polen doordrenkt waren van fossiele invloed op het proces (zo waren hoofdsponsors fossiele bedrijven, er werd tegelijkertijd – zeker niet onbedoeld – de belangrijkste internationale conferentie van de kolenindustrie gehost in Warschau) en achteruitgang (Australië & Japan die in plaats van hun klimaatdoelen omhoog, deze fors omlaag gooiden), waren de laatste 40 uur van achtereenvolgende onderhandelingen constructiever dan verwacht. Het scheelde niet veel of we waren met geheel lege handen naar huis vertrokken, de drie bovengenoemende onderhandelingstracks stonden namelijk redelijk op klappen. Reuters heeft een mooi overzicht van wat er uiteindelijk concreet uit de top is gekomen. In short:

  • Een basis waarvandaan we het nieuwe klimaatverdrag gaan ontwikkelen, helaas een nog niet heel stevig fundament om echt alle partijen te binden (een van de voornaamste bedoelingen van het nieuwe verdrag);
  • Geen concrete toezeggingen voor financiering van ontwikkelde naar ontwikkelingslanden in de komende jaren tot 2020, wel zullen ontwikkelde landen in komende jaren hun financiële hulp aan ontwikkelingslanden moeten gaan verhogen (we kunnen voorlopig #WTF blijven zeggen: “Where’s the Finance?!”);
  • Een te ontwikkelen mechanisme dat moet gaan dienen voor het beter weerbaar maken van o.a. kwetsbare landen tegen de gevolgen van klimaatverandering (o.a. door kennisuitwisseling, technologie, adaptatie);
  • En een fatsoenlijk bedrag ($ 280 miljoen) voor tegengaan van ontbossing, dit laatste als een van de enige echte – kleine – successen.

Oplossing voor klimaatverandering? Nee, niet hier. De VN “dat zijn wij” (in essentie), en het belangrijkste is dat in alle landen mensen aan de slag gaan en klimaatverandering in praktijk wordt tegengegaan. Dat kan (en zal moeten) enerzijds door de mensen zelf, in ons eigen huis, bij het maken van aankoopbeslissingen, door actief met duurzaamheid bezig te gaan in je werk, enzovoorts, en vooral ook door mensen in de mediawereld die burgers zou moeten blijven informeren over en activeren voor klimaatverandering. Anderzijds kan dat (en zal dat zeker moeten) door onze regering de goede kant op te sturen. Druk te zetten op Rutte en zijn ministers en staatssecretarissen om klimaatverandering en duurzaamheid bijzonder serieus te nemen, als integraal onderdeel van (economisch) beleid, zodat Nederland op het internationale toneel met een ambitieus mandaat kan meedoen. Dat is nodig bij VN-toppen, maar voornamelijk ook bij alle voorafgaande EU-meetings, want internationaal neemt Nederland alleen als EU zijnde het woord (over het algemeen dus niet). Een belangrijk moment om in de gaten te houden (en vooral: OM DRUK TE ZETTEN OP ONZE REGERING) is begin 2014; voor maart zal de EU haar klimaatambities voor 2030 vastleggen. Dat zal meegaan naar de Leaders Summit over klimaatverandering van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon in september 2014, en naar de volgende klimaattoppen in Lima (Peru) en Parijs (Frankrijk), op naar een nieuw, hopelijk ambitieus genoeg verdrag om jouw en mijn toekomstige (klein)kinderen een veilig leven te kunnen garanderen. Maar dat is zeker ook afhankelijk van mij en jou, NU.

En nu?